Prechod na navigáciu Hlavné menu
Bodrog - Tisa

KALENDÁR PODUJATÍ

Každoročne usporiadané podujatia v Medzibodroží

 

Spoločensko- kultúrne podujatia


- Medzibodrožský kultúrny festival- vinobranecké oslavy v Kráľovskom Chlmci- september
     Z kultúrnych akcií mesta sa každoročne najväčšej obľube tešia vinobranecké oslavy organizované na deň mesta Kráľovský Chlmec. Trojdňový multikultúrny festival organizuje mesto Kráľovský Chlmec v spolupráci s množstvom miestnych spoluoragnizujúcich škôl, občianskych združení, zväzov a iných inštitúcií. Súčasťou oberačkových osláv sú každoročne oberačkový jarmok, oberačkový pochod, súťaž a degustácia vín, výstava zeleniny a ovocia, vystúpenia folklórnych, hudobných, tanečných, športových súborov, humoristov, mažoretiek zo Slovenska a zo zahraničia, hudobné vystúpenie žiakov základných umeleckých škôl, od roku 2005 Medzinárodný festival ľudového umenia, tvorivé dielne, oberačkové Olympijské hry pre žiakov základnej školy, detský futbalový turnaj, futbalové zápasy, slávnostné otvorenia výstav umeleckých diel- obrazov, sôch a fotografií v Mestskom kultúrnom stredisku, výstava kočov, stretnutie autorov s čitateľmi a veľmi obľúbené koncerty v piatok a sobotu večer a pouličná zábava v sobotu.
V roku 2009 sa Medzibodrožský kultúrny festival uskutoční 19.-21. septembra.


- Divadelná jar v Kráľovskom Chlmci- máj
     Každý rok v máji ožíva na jeden týždeň mesto Kráľovský Chlmec divadelnou atmosférou počas miestnymi obyvateľmi veľmi obľúbeného a vždy očakávaného divadelného „maratónu“. V roku 2009 sa konal už štvrtý ročník divadelnej jari organizovanej Mestským kultúrnym strediskom v Kráľovskom Chlmci. Počas siedmych dní majú návštevníci podujatia si možnosť užiť divadelné a čiastočne aj tanečné a hudobné predstavenia rôznych umelcov zo Slovenska a Maďarska. Na svoje si príde ten, kto má rád komédiu, aj ten, kto obľubuje drámu, monodrámu či tragikomédiu. Posledný, nedeľný deň patrí vždy deťom buď v podobe divadelnej hry alebo hudobného vystúpenia.


- Királyfeszt Helmec v Pribeníku- júl, august
     Je to dvoj- trojdňový hudobný festival organizovaný Mestským kultúrnym strediskom v Kráľovskom Chlmci od roku 2006 v spolupráci so Zväzom mladých Medzibodrožia. Prvý rok sa zorganizoval za futbalovým ihriskom v Kráľovskom Chlmci, ďalšie roky na futbalovom ihrisku v Pribeníku. Za tri roky sa z nej stalo veľmi obľúbené aj zahraničnými turistami navštevované podujatie. V roku 2008 vystúpilo v rámci festivalu na dvoch javiskách vyše 18 hudobníkov a umelcov, medzi nimi boli skupiny Waterfall zo Slovenska, Kispál és a Borz, Quimby a Prosectura z Maďarska a mnoho iných kapiel tak zo Slovenska ako aj z Maďarska. Informácie z podujatia je možné si pozrieť na web stránke http://www.waterfall.sk/kiralyfeszt/Index.htm.
V roku 2009 sa festival uskutoční 28.-29. augusta na futbalovom ihrisku v Pribeníku. Medzi účinkujúcimi budú hudobné kapely zo Slovenska a z Maďarska, program spestria divadelné vystúpenie a rôzne súťaže. Podrobnejšie informácie o festivale sa nachádzajú na web stránke http://www.kiralyfeszt.coolbass.sk/index.php.

- Tokajský festival v Borši – jún, júl
     V roku 2009 sa konal už VII. ročník známeho Tokajského festivalu v obci Borša, ktorý organizuje pod záštitou Košického samosprávneho kraja obec Borša v spolupráci s Kultúrnym centrom Medzibodrožia a Použia z Kráľovského Chlmca. Festival patrí medzi ťažiskové podujatia Kultúrneho leta Košického samosprávneho kraja, a väčšina programu sa koná v areáli Rákocziho kaštieľa v Borši. Podporuje ho aj Železničná spoločnosť Slovensko, ktorá zabezpečuje mimoriadny bezplatný vlak „Tokajský expres“ medzi Košicami a Boršou. Dvoj- troj- dňový festival vína, hudby, tanca a ľudových remesiel nadobudol cezhraničný rámec v roku 2007, keď sa zorganizovala medzinárodná konferencia vinárov v maďarskom meste Sátoraljaújhely. Medzi rôznorodý a bohatý program festivalu patrí medzinárodná súťaž v degustácii tokajských vín, prehliadka tokajských pivníc, ochutnávka a súťaž gurmánskych špecialít, napr. plnenej kapusty, jarmok s množstvom ukážok tradičných ľudových remesiel spojených s predajom, vystúpenia tanečných a folklórnych súborov zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Poľska, Rumunska, výstavy výtvarných diel s názvom „Po stopách Rákocziho- Môj kraj, môj domov“, detská tvorivá dielňa, dobové hradné hry, večerný ples v sprievode živej hudby. V roku 2009 bolo súčasťou programu aj výstava pozorovacej techniky a informačných obrazov o výskume vesmíru a kozmonautike pod názvom „Výskum vesmíru“ a pozorovanie nočnej oblohy.

Zdroj: - http://www.cassovia.sk/news/10718
- http://vino.etrend.sk/vinny-spravodaj/festival-tokajskeho-vina-v-borsi/104600.html
- http://www.trebisov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4714&Itemid=90
- http://www.cassovia.sk/news/8358


- Tokaj 2009 - Medzinárodná degustačná súťaž a výstava vín vo Viničkách – apríl, máj
     TOKAJ 2009 je medzinárodná súťaž vín zameraná na európske vína so širším priestorom pre prírodne sladké a tokajské vína. V roku 2009 sa uskutočnil už 11. ročník súťaže v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko – ovocinárskej Viničky. Následne sa v máji uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže v rámci regionálnej akcie Svätý Urban – Požehnanie mladého vína na SOŠ vinársko – ovocinárskej vo Viničkách. Cieľom súťaže je v rámci európskych vín dať širší priestor prírodne sladkým vínam a hlavne tokajským vínam. Organizátorom je SOŠ vinársko – ovocinárska Viničky a TOKAJ REGNUM o.z.. pod záštitou Predsedu Košického samosprávneho kraja. Garantom odbornej úrovne súťaže je Štátna veterinárna a potravinová správa. TOKAJ 2009 je zároveň aj nominačnou súťažou na 4. ročník súťaže Národný salón vín Slovenskej republiky 2009. Rok 2009 bol z hľadiska počtu zozbieraných vzoriek prelomový, nakoľko presiahol počet 370 kusov.

Zdroj: - http://www.svosvinicky.sk/SOS-vinarsko-ovocinarska-Vinicky-Degustacia-podmienky.htm


- Zemplínske kultúrne leto v Zemplíne- august, september
     Obec Zemplín v spolupráci s Kultúrnym centrom Medzibodrožia a Použia zorganizuje v roku 2009 v obci Zemplín už 19. ročník kultúrneho podujatia, ktorého cieľom je pripomenúť historickú minulosť obce ako bývalého župného sídla. Podľa obce Zemplín dostalo pomenovanie Zemplínska stolica, neskôr Zemplínska župa, v súčasnosti Zemplínsky región. V roku 2008 bolo súčasťou dvoj- dňovej akcie vernisáž výstavy malieb v župnom dome, divadelné a hudobné vystúpenie, vystúpenie folklórnych skupín z celého historického Medzibodrožia, rodinná tvorivá dielňa a nostalgický ples.


- Tekvicový festival v Strede nad Bodrogom – október
     Tekvicový festival organizovaný občianskym združením Leknice sa spočiatku konal v Kultúrnom dome v Strede nad Bodrogom, od roku 2009 sa podujatie presťahovalo do kaštieľa Vécseyovcov. Účastníci rôznej vekovej kategórie sa môžu zapojiť do jednotlivých aktivít podujatia, ktorými sú vyrezávanie tekvic, rôzne súťaže pre deti s motívom tekvice a vymenovaním kráľa tekvíc, príprava koláže z jesenného lístia a večerná výstava súťažiacimi pripravených tekvíc.


- Medzinárodné stretnutie folklórnych súborov v Malých Kamencoch- august
     Obec Malý Kamenec organizuje od roku 2000 každoročne kultúrne podujatie s názvom Medzinárodné stretnutie folklórnych skupín. Tým sa snaží prebudiť v mládeži záujem o ľudové tance a zvyky našich predkov, o prehĺbenie spolupráce medzi folklórnymi skupinami z okolia, o zviditeľnenie obce a o rozvoj vidieckej turistiky v regióne.

Zdroj: - http://www.malykamenec.ocu.sk/sk/index.php?ids=3


- Medzibodrožský folklórny festival v Malom Horeši- august
     Pri známych vínnych pivniciach pravdepodobne zo 14. stor. pri obci Malý Horeš sa každoročne usporiada folklórny festival organizovaný Kultúrnym centrom Medzibodrožia a Použia z Kráľovského Chlmca. Počas neho sa predstavia na prírodnom amfiteátri rôzne folklórne skupiny zo Slovenska a zahraničia. V roku 2009 sa festival uskutoční 30. augusta v nedeľu.


- Dni Tisy v Malých Trakanoch – júl
     Keď sa spýtate domorodca z Medzibodrožia, čo mu napadne v súvislosti s riekou Tisa, určite Vám povie Dni Tisy. Bolo to tradičné podujatie, ktoré sa konalo dlhé roky na prírodnom kúpalisku rieky Tisa pri Malých Trakanoch. Neskôr sa na niekoľko rokov prestalo s jeho organizáciou, až v roku 2009 sa obci Malé Trakany podarilo spolu s Košickým samosprávnym krajom znovu uskutočniť dvojdňovú akciu na prírodný amfiteátri rekreačnej oblasti Tisa. Medzi účinkujúcimi boli hudobné skupiny, divadelné, tanečné, spevácke a dychové súbory zo Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. Program spestrili vystúpenie humoristu z Maďarska, módna prehliadka, súťaž krásy pre deti a dospelé dievčatá a súťaž vo varení leča, na ktorých sa zúčastnilo osem súťažiacich tímov.

- Festival pálenky vo Veľkých Trakanoch- február
     Obec Veľké Trakany organizuje každý rok vo februári veľmi obľúbený festival domácej pálenky. V roku 2009 si mohli účastníci vrátane malovýrobcov porovnať svoje produkty v štyroch kategóriách:
- pálenka vyrobená zo sliviek,
- pálenka vyrobená z jabĺk,
- pálenka vyrobená z vínového výparu,
- liehovina vyrobená z iných ovocí.

Každý súťažiaci musel odovzdať do súťaže dve pol litrové fľaše domácej pálenky, ktoré boli hodnotené najprv hodnotiacou komisiou, neskôr prítomnou verejnosťou.

 

- „Vizen innen- vizen túl“ v Lelesi- august
     V reštaurácii Latorica v obci Leles majú v auguste sa možnosť predviesť rockové hudobné skupiny Medzibodrožia a Použia. Organizátorom podujatia je Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia z Kráľovského Chlmca. V roku 2009 sa akcia uskutoční 28. augusta.


Športové podujatia

- Chlmecká dvanástka – bežecká súťaž v Kráľovskom Chlmci – september
     Bežecká súťaž po uliciach Kráľovského Chlmca sa prvý krát usporiadala v roku 2007 zásluhou Mestského úradu a Mestského kultúrneho strediska v Kráľovskom Chlmci. Už v roku 2008 rapídne narástol počet súťažiacich oproti predchádzajúcemu roku. Svoje sily a výdrž si na 12 km trase zmeralo skoro 80 súťažiacich každej vekovej kategórie, vrátane hostí z Maďarska. Atmosféru dodáva súťaži kopcovitá trasa typická pre mesto.


- Májová cena SOŠ Pribeník – medzinárodná jazdecká súťaž koní v obci Pribeník- máj
     24. mája v roku 2009 sa zorganizoval už 12. ročník pretekov v parkúrovom skákaní koní v prekrásnom prostredí parku kaštieľa Majláthovcov, kde v súčasnosti sídli stredná odborná škola, organizátor podujatia. Súťaž sa v počiatočnom období organizoval na futbalovom ihrisku v Pribeníku, nové prostredie jej však nemalou mierou pridáva na atmosfére. Medzi súťažiacimi boli tento rok jazdecké kluby z celého Slovenska a z Maďarska. Podrobné informácie o súťaži sa nachádzajú na web stránke školy http://www.soupopribenik.edu.sk/sk/mc2009.html.


- Splavovanie zemplínskych riek- júl
     Občianske združenie Návraty z Michaloviec zorganizovalo v roku 2009 už 14. ročník troj- dňového splavovania zemplínskych riek, ktorý sa každý rok uskutočňuje v piatok, sobotu a nedeľu so záverečným sprievodným programom v obci Zemplín. Účastníci si majú možnosť užiť krásy riek Laborec, Uh, Latorica a Bodrog. Podujatie je vždy spojené so sviatkom vierozvestov, čo pripomína návrat k tradíciám sv. Cyrila a sv. Metoda. Jeho súčasťou je aj bohatý kultúrny program, ktorého sa každoročne zúčastnia stovky ľudí.


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať


English version
Magyar verzió

2199326

Úvodná stránka