Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Bodrog - Tisa

III. Malé okružné trasy

A – Kráľovský Chlmec – Malý Horeš - Svätuše – Rad/Hrušov – Svinice – (cesta III. triedy) Zatín – Vojka (poľná cesta po hrádzi) – Boľ – Kráľovský Chlmec (cesta III. triedy)
 
B – Kráľovský Chlmec - Boľ – Soľnička – Poľany – Leles – Leles/Kapoňa – Bačka - Kráľovský Chlmec (cesty I a III. triedy)
 
C - Kráľovský Chlmec – Dobrá – Biel – Čierna nad Tisou – Malé Trakany – Veľké Trakany –Biel (cesty I a III. triedy) - Dobrá – Pribeník (poľná cesta) - Kráľovský Chlmec (cesta III. triedy)
 
D - Kráľovský Chlmec – Malý Horeš – Veľký Horeš – Strážne – Veľký Kamenec - Somotor – Svätá Mária (cesta III. triedy) - Svätuše - Kráľovský Chlmec (cesta I. triedy)
 
III. trasa: Menšie okružné trasy s východiskom z Kráľovského Chlmca

1. Kráľovský Chlmec – Vlastivedné múzeum
Budova Vlastivedného múzea – súčasť Kultúrneho strediska Medzibodrožia a Použia – bola pôvodne vystavaná ako riaditeľstvo Vodného družstva pre reguláciu Tisy v Medzibodroží v roku 1895 v eklektickom štýle. O výstavbu sa pričinil najmä predseda družstva gróf József Mailáth. V súčasnosti rekonštruovaná budova slúži pre účely múzea s pôsobnosťou pre Horné Medzibodrožie a Použie a ako knižnica.

2. Svätuše – starý cintorín – náhrobné kamene
V tejto obci sa odveky traduje remeslo kamenárstva, nakoľko v chotári je niekoľko lomov najmä na andezit. V starom cintoríne nájdeme množstvo starších náhrobných kameňov, na ktorých sa uplatnila remeselná zručnosť miestnych kamenárov. Motívy sú väčšinou tradičné – alegorické znázornenie slnka, mesiaca, ako aj stromu siahajúceho do nebies.

3. Svinice – bývalý kaštieľ
Niekdajší hradný kaštieľ leží na brehu koryta Tice. Pôvodne patril rodine Soós. Hradný kaštieľ bol štvorhranný s portálom s vežou. Neskôr bola majetkom Antona Szirmayho, ktorý tu v roku 1812 aj skonal. Neskôr stavba bola prebudovaná na hospodárske účely. Celá je podpivničená a slúži úschove zeleniny a vína. V súčasnosti sa pripravuje rekonštrukcia budovy. V susedstve bývalého kaštieľa je malá zvonica.

4. Zatín – gotická kostolná veža
V obci Zatín nájdeme iba jeden kostol a to rímsko-katolícky. Jeho pôvod siaha do 15. storočia. Z tohto obdobia sa zachovala masívna gotická veža na ktorej sa nachádza baroková strešná krytina. Spomínaná veža je dominantou obce a blízkeho okolia, ležiaceho pri korytách Tice.

5. Poľany – ikonostázion
Nositelia grécko-katolíckeho vyznania sa do Medzibodrožia sa začali prisťahovať od konca 17. storočia. Najmä koncom 18. a začiatkom 19. storočia sa tu postavilo niekoľko grécko-katolíckych kostolov s hodnotnými ikonostázionmi. Jeden z najvzácnejších sa nachádza práve v obci Poľany

6. Čierna nad Tisou – suchozemský prístav
Po pričlenení Podkarpatskej oblasti Sovietskemu zväzu koncom rokov 1940 sa vybudovala železničná prekládková stanica spolu aj s mestečkom sídliskového charakteru. Je významným miestom tovarovej výmeny smerom na Ukrajinu a Rusko. V roku 1968 sa tu konali pamätné rokovania medzi česko-slovenskou a sovietskou stranou. V meste je rozsiahly a hodnotný park.

7. Malé Trakany – reformovaný kostol s bustou Arpáda
Malé Trakany, ktoré ležia v blízkosti rieky Tisa, sú charakteristické prevahou reformovaného vierovyznania. Impozantný klasicistický kostol stojí na markantnej vyvýšeniny. Jeho zaujímavosťou je busta Árpáda – vodcu Starých Maďarov z konca 9. storočia, čo je odkazom na miestnu tradíciu, podľa ktorej jedným z ich prvých sídelných miest bolo Medzibodrožie.

8. Dobrá – grécko-katolícky kostol
Tereziánsky stavebný štýl sa v jednotnej forme uplatnil najmä u grécko-katolíckych kostolov, postavených po vydaní tolerančného patentu na prelome 18 a 19. storočia. Jedným z pekných príkladov je aj kostol v obci Dobrá, ktorý stojí na pieskovej dune v strede obce. Dobrá je známe ako významné staromaďarské archeologické nálezisko.

9. Somotor – Hegyke
Vypreparovaný vulkanické teleso nad obcou Somotor síce výškou nijako nevyniká, avšak ponúka sa z nej prekrásny pohľad na údolie rieky Bodrog v pozadí so Zemplínskymi vrchmi, ako aj na Medzibodrožskú rovinu s mŕtvymi ramenami a ostatné vyvýšeniny – Tarbucka a Chlmecké pahorky

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať


English version
Magyar verzió

2199281

Úvodná stránka