Prechod na navigáciu Hlavné menu
Bodrog - Tisa

Bodrog

Bodrog
(zdroj: prebraté z http://www.bodrog.sk so súhlasom autora, doplnené a aktualizované zamestnancami TIC Bodrogtour)

 

 

 

Plavebná prevádzka je povolená len v dennej dobe v čase od východu do západu slnka. Nočná plavba je zakázaná, taktiež je zakázaná plavba za zníženej viditeľnosti. Parametre vodnej cesty (na SK strane) sú min. plavebná hladina 230 cm vodočet Streda n/Bodrogom, max. plavebná hladina 510 cm vodočet Streda n/Bodrogom, min. šírka plavebnej dráhy 30 m (podľa Slovenskej plavebnej správy)


   Splavnosť: Bodrog vyzerá byť kdekoľvek aj pri najnižšom vodnom stave (230) bez problémov splavný, občas vidno trčať z vody zakliesnený kmeň, no samotná voda je stále dosť hlboká. Bodrog je miestami úzky s občas napadanými stromami, pod hladinu 230 cm nikdy neklesne a vďaka svojej veľkej hĺbke je plavba úplne bezpečná. Vzhľadom na svoju neveľkú šírku sa na rieke nevytvárajú vlny a pod. a tak je bez problémov splavná aj na kajakoch, či gumených člnoch. Plavba cez hranicu je voľná.


   Brehy, pláže: Breh je väčšinou strmý, voda je hneď od brehu väčšinou dosť hlboká, hlavne pri ľavom brehu. Na celom úseku sa nachádza niekoľko pieskových pláží a niekoľko lúk priamo pri vode, mnohé sú žiaľ zarastené a zaburinené. Po celom toku sa dá nájsť veľmi veľa súkromných miest na opekanie, oddychovanie a pod.


   Táboriská: na brehu nie je žiaľ ani jedno oficiálne táborisko aspoň so základným vybavením (toalety, pitná voda). Táboriť sa zvykne pri Zemplíne (plocha je zanedbaná a zarastená), prípadne pri Somotore. Divoké kempovanie má žiaľ iba negatívne dopady na región (smetiská po „táborníkoch“ a pod.) ,ale prakticky žiadny pozitívny dopad.


   Tok: V strede rieky je hĺbka vody medzi cca 2-10 metrov aj pri najnižších vodných stavoch. Prietok je úplne slabý možnosť bezproblémovej plavby v oboch smeroch bez ovplyvnenia rýchlosti, spotreby. Pri štandardných stavoch ma prúd rýchlosť v strede rieky okolo 3km/h. Voda je všade úplne pokojná, žiadne skoky, víry, nič...


   Priehrady: Na celom Bodrogu nie sú žiadne stavby prekážajúce v plavbe ako priehrady, hate a pod. Vstupy do niektorých ramien, alebo pokračovania ramien sú ukončené haťami.


  Ostrovy: Na Bodrogu nie sú žiadne ostrovy aj keď ich na niektorých mapách môžete vidieť zakreslené - na to je to príliš úzka rieka. V čase nižších vodných stavov sa na niektorých miestach ostrovy vytvoria, ale nie sú to miesta vhodné na vylodenie.


   Doprava: Veľkou atrakciou jarnej a letnej sezóny je pravidelná vyhliadková plavba po rieke Bodrog loďou Artúr, ktorú prevádzkuje spoločnosť Lumix Trade. Loď premáva každú sobotu z prístavu pri cestnom moste vedúcej z Viničiek do Stredy nad Bodrogom do maďarského Sárospataku a späť. V prípade záujmu je možné prenajať celú kapacitu lode na zorganizovanie rôznych akcií a podujatí v dohodnutom termíne.

 

 

 

    Ramená: Podľa máp je na rieke viac ramien, do väčšiny sa však nedá vojsť.
 

  Slovenská časť: Predstavuje úsek medzi obcou Zemplín, resp. Svätá Mária a Klin nad Bodrogom, resp. Borša po hranicu s Maďarskom. Pri obci Borša vteká do Bodrogu riečka Roňava. Bodrog má väčšinou strmý breh, občas so zaujímavými zákutiami na opekanie, či plážou. Okolo pravého brehu sú vysoké násypy kvôli povodniam. Väčšina plavby predstavuje plavbu lesom (ako v Amazonskom pralese). Od 8.júla 2006 je povolená plavba cez hranicu občanom EÚ, od 1.1.2008 v rámci Schengenského priestoru.


   Značenie: Na slovenskej strane sú na brehu rieky vyznačené názvy najbližších obcí. Pri danej šírke rieky však treba počítať s občasnými dočasnými prekážkami, ktoré samozrejme značené nie sú, ako spadnutý, či zakliesnený strom hlavne v hornom toku rieky a pod.


   Stravovanie a ubytovanie: Na slovenskej časti rieky sa stravovacie ani ubytovacie zariadenia priamo pri rieke nenachádzajú. Možnosti blízkeho ubytovania pre záujemcov člnkovania ponúka penzión Park v Somotore, penzión a vináreň Damaskus v Strede nad Bodrogom. Možnosti kempovania ponúkajú priestory kaštieľa v Borši.


   Tankovanie: Neexistuje žiadna vodná čerpacia stanica.


   Parkovanie, prístavy: Na celom toku neexistuje strážené parkovisko lodí v prípade opustenia lode. Inak sa dá parkovať na mnohých miestach hlavne na pravom brehu. Pri cestnom moste z Viničiek do Stredy nad Bodrogom je pristavaná loď a v Ladmovciach je nákladný prístav.

 


   Vchody: Menšiu loď možno vložiť do vody na viacerých piesočných a trávnatých plážach na slovenskej aj na maďarskej strane.


  
Zaujímavosti:
Najnižšie položené miesto Slovenska v nadm. výške 94,3m nad morom je miesto, kde rieka Bodrog opúšťa územie Slovenska a vteká do Maďarska. Na tomto mieste sa nachádza príležitostná pláž a patník s týmto údajom.


Celý Bodrog prechádza vinárskymi oblasťami od Slovenska až po maďarský Tokaj (tzv. Tokajská vínna cesta), kde predávajú víno a organizujú ochutnávky vín na každom kroku...


V roku 1965 bol v slovenskej časti terajšieho Bodrogu ulovený najväčší slovenský sumec s dĺžkou 265cm a váhou 128kg.


Bodrog pôsobí vzhľadom na svoju šírku (asi ako Váh) ako malá neškodná riečka, avšak rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hladinou dokáže byť až cca 8 metrov, čomu nedokáže dostatočne konkurovať ani rieka Dunaj. Pred postavením vodného diela Tiszalök v Maďarsku bola najnižšia zaznamenaná hladina 1,08m. Dnes je to 2,3m (a je to často reálna výška v suchšom lete). 12.3.1999 bola dosiahnutá výška hladiny 9,54 m.

 

   Aktuálny stav vody: je možné zistiť na nasledujúcich webových stránkach:
www.povodia.sk - stav vody pri Strede nad Bodrogom
 

• ak je Streda nad Bodrogom, stav 260 (čo je viac menej najmenšia možná hladina), plavba možná bez problémov po Slovenskej časti Bodrogu, po Maďarskej taktiež


• podľa SHMÚ by nemal vodný stav klesnúť pod 230, zabezpečené vypúšťaním priehrad a pod., čo sa sledovaním po niekoľko rokov potvrdilo


• Streda nad Bodrogom, stav 600 (prvý stupeň povodňovej aktivity) - všetko zaplavené, veľmi veľké zaplavené územia, občas úplne nejasné, kde je koniec hlavného toku a pod. zaplavené lesy, z vody trčia koruny stromov a pod., prístav Ladmovce neexistuje - zaplavený, z tohto dôvodu plavba skôr až nebezpečná


• Streda na Bodrogom, stav okolo 450 - kritický, ale ešte bez problémov splavný stav...


• Streda nad Bodrogom, pri vyšších hladinách okolo 500 a viac bol vyliaty Bodrog aj v Maďarsku


• Bodrog sa vylieva každú jar, keď zatopí veľké slovenské, ale hlavne maďarské územia. Normálne splavný začína byť väčšinou až v druhej polovici mája, začiatkom júna. Dovtedy na niektorých miestach ani nie je poriadne jasné kde je hlavné koryto.


   Počasie:
Krása Bodrogu ako rieky s najväčšou možnou kulmináciou na Slovensku (rozdiel medzi najnižším a najvyšším stavom až 7 metrov) vynikne v slnečnom počasí po dňoch, keď bol vodný stav Bodrogu ustálený. Oplatí sa sledovať vodné stavy a vývoj počasia. Pokiaľ Bodrog v minulých dňoch mal vysoký vodný stav, bude síce splavný, ale veľmi škaredý. Miesto každej pieskovej pláže môžete očakávať skôr kopu blata. Bodrog bude vďaka vyššiemu stavu odnášať veľké konáre, dokonca aj celé kmene, po búrke, či silnom vetre bude plný rôznych listov a hladina nebude vytvárať krásne zrkadlové obrazy. Akonáhle sa vodný stav ustáli a svieti slnko (brehy preschnú) uvidíte Bodrog vo svojej plnej kráse s pieskovými plážami krásnej farby a vodou modrej, modrozelenej, či krásnej zelenej farby (podľa lokality a aktuálneho počasia).
www.meteo.sk
www.wunderground.com

   Cestné vzdialenosti:
• Košice - Streda nad Bodrogom: cca 75km
Lodenica pri Somotorskom ramene predstavuje jediný vstup do slovenskej časti (pozor len pri vysokom stave vody).

 

 

  

Popis celého toku. Vchody do vody a kompy.
• pozn.: čísla v zátvorke za menom mesta, alebo obce udávajú počet obyvateľov


• 64,85 km - sútok Ondava Latorica, začiatok rieky Bodrog
o sútok Ondavy a Latorice sa nachádza blízko dedín Zemplín a Svätá Mária; Ondavu aj Latoricu obkolesujú také koruny stromov, že v určitých hodinách na samotné rieky preniká minimum lúčov a vyzerajú ako dva tenké tmavé tunely do neznáma; nebyť častého výskytu komárov, tak je to romantický pohľad aký už tak skoro neuvidíte
o rieky Ondava aj Latorica sú v týchto miestach veľmi úzke avšak aj dosť hlboké; pozor so spaľovacím motorom sa na tieto rieky nesmie, posledné kilometre Latorice sú veľmi pekné a pokiaľ máte elektromotor, alebo ste pripravení veslovať, tak určite zájdite ďalej, kde sú úseky, kde je rieka neskutočne úzka, inde je široká a zarezáva sa tak, že úroveň hladiny je aj 3 metre pod okolitou krajinou, všade je veľmi veľa rybárov a vládne tu preto aj na tak odľahlú časť nebývalý ruch
o asi 300m proti prúdu Latorice sa nachádza zavlažovacie plávajúce zariadenie 468/PBH-ZORA, ktoré prečerpáva vodu z rieky Latorica za účelom zavlažovania (vyzerá ako plávajúci hausboat), rieka tu má šírku menej ako 15 metrov
o Latorica (druhý, štvrtý a piaty stupeň ochrany) je známa množstvom zaujímavých ramien a tiež ako chránené vtáčie územie; zaujímavosťou sú dva visuté mosty spájajúce obec Boťany a Pstruša, jeden celokovový a druhý visiaci na kábloch a vystužený drevom a tiež Gotický kamenný most zo 14.storočia pri obci Leles
o Bodrog je na tomto mieste asi 2x užší ako vo svojej dolnej časti v Maďarsku
o Peši alebo autom sa dá k sútoku dostať z obce Svätá Mária po lesnej ceste rovnomenného názvu; na vhodnom mieste treba prejsť hrádzu a po lesnej ceste pokračovať asi 200m; autom sa dá dostať až k časti Latorice asi 100m od sútoku. Z druhej strany je prístup problémovejší. Za dedinou Zemplín treba odbočiť na poľnú cestu, tá je však často plná blata (terénnym autom úplne bez problémov) a po okraji poľa (kolmo na pôvodnú asfaltku) dôjsť až k Bodrogu. Potom ešte cca 200m doľava a ste pri sútoku.


• 64,5 km - vteká riečka Ošva, pravý breh rieky
o asi po 1 km proti prúdu riečky sa na riečku napája tenké asi 1,5km dlhé rameno v najširších miestach asi 30m široké.


• cca 63 km - dedina Zemplín, pravý breh rieky
o vchod do vody pri pravom brehu rieky: nespevnená cesta do vody, vloženie možné pre ľahké člny (pramice).


• cca 62,7 km - vteká Divý kanál, ľavý breh rieky
o Smerom od Bodrogu proti prúdu kanálu je kanál tenký a nesplavný ani kajakom, nakoľko po cca 300m prechádza cez vodohospodársku stavbu.


• 56,7 - prístav Ladmovce, pravý breh rieky
o nákladný prístav firmy Lumix Trade s.r.o., v praxi vybetónovaný breh rieky, tak aby nákladná loď mohla priraziť úplne k brehu a nakladať; nemožné použiť ako vchod do vody; pri vysokých stavoch je táto časť zaplavená a z tohto dôvodu vysoko nebezpečná,
o ako malú atrakciu tesne za prístavom (v smere toku) s veľkou pravdepodobnosťou uvidíte zaparkované veľké nákladné lode,
o pri Ladmovciach je tiež termálny prameň,
o územie európskeho významu Ladmovecké vápence - predstavuje izolovaný vápencový ostrov na úpätí Zemplínskych vrchov so špecifickou faunou a flórou,


• cca 55,8 km - Somotorské rameno, ľavý breh rieky, smer dedina Somotor
o umelé rameno Bodrogu; cca kilometer pred Stredou nad Bodrogom: nachádza sa tu lodenica patriaca povodiu Bodrogu a Hornádu so zariadeniami na vkladanie lodí, blízko je vchod do vody.
o vchod do vody, ľavý breh rieky; betónový vchod do vody na konci panelovej cesty okolo lodenice (za mostom cez Bodrog, ktorý je tesne pred Stredou nad Bodrogom pokračovať smerom na Somotor, sledovať po ľavej strane asi 200m od cesty zaujímavú budovu v tvare kocky- lodenicu, ktorá má drevené hnedé strešné šindle aj po bokoch budovy, budova má na každej strane len jedno veľké okno a má výšku asi 2 poschodí, dostanete sa k tejto budove poľnou cestou); cesta ku vchodu do vody pokračuje popri lodenici a ramene smerom ku Bodrogu, vchod je na konci ramena, v mieste, kde rameno vteká do Bodrogu, cesta je pri vysokých stavoch (600 cm a viac) zaplavená, pozor vchod do vody sa končí pri stave Bodrogu okolo 450 cm, takže pri štandardných stavoch je úplne nepoužiteľný, po ukončení panelového spádu vchodu nasleduje asi 2m rovina a potom prudký (90°) pád dolu; pri stave okolo 280 cm (v Strede nad Bodrogom) už vidno dno Somotorského ramena. Pozor od lodenice k vchodu vedie cesta so zákazom vjazdu motorovým vozidlám. Hneď za lodenicou je menší železný navijak, od ktorého idú koľajnice do vody. V správnom uhle (v smere koľajníc) je tu možné (pri vysokých stavoch) tiež vloženie, alebo vytiahnutie lode z vody. Inde radšej neskúšať, breh pozvoľne klesá a zrazu padne v 90 stupňovom uhle.
o Somotorský kanál z Čiernej nad Tisou, ktorý sa tu vlieva do Somotorského ramena je najznečistenejším prítokom Bodrogu.
o Je splavné aj väčšou loďou v dĺžke 600m, potom prerušené vodohospodárskou stavbou.


• cca 54 km - dedina Viničky, pravý breh rieky
o nachádza sa približne na druhej strane rieky ako je Streda nad Bodrogom


• cca 54 km - dedina Streda nad Bodrogom, ľavý breh rieky
o nachádza sa tu jediný cestný most cez Bodrog, neskôr železničný most cez Bodrog, parkovisko väčšej nákladnej lode, pod mostom vodočet;
o Parkovisko lode LX-Artur, ktorá slúži na osobnú prepravu väčších skupín po rieke,
o Podľa máp ako aj pozemného prieskumu pravdepodobne niekde v tejto časti vedie do Bodrogu rameno, pretekajúce vnútornejšími časťami Stredy nad Bodrogom, podľa všetkého sa jedná o mŕtve rameno s Bodrogom nespojené.
o Hrad postavili v strede obce. Na jeho mieste v roku 1700 postavili renesančný kaštieľ s čiastočným použitím hradu, ktorý zbúrali v roku 1670. Hrad v roku 1890 skoro úplne vyhorel. Po rozsiahlej rekonštrukcii v 80. rokoch 20. storočia je dnes v nej sobášna sieň, kancelárie obecného úradu a viacerych inštitúcií. Starobylosť obce potvrdzuje aj románsky kostol z druhej tretiny 13.storočia a farnosť spred roku 1332.
o Počas II. svetovej vojny bol most cez rieku Bodrog zbombardovaný. Vojaci postupujúcej sovietskej armády postavili provizórny most zo sudov z okolitých vinárskych pivníc.
o v blízkosti je národná prírodná rezervácia Tajba (miesto výskytu korytnačiek močiarnych) a komplex vyvýšenín Tarbucky (druhý a štvrtý stupeň ochrany), kde sú vzácne biotopy na pieskoch a ryolitových skalách


• cca 53,0 km - dedina Klin nad Bodrogom, ľavý breh rieky
o v katastri tejto obce sa nachádza najnižšie položené miesto Slovenskej republiky (94,3m nad morom); kamenný "pätník" (v pozadí Bodrog s pieskovou plážou) s popisom miesta sa nachádza asi 2 km po poľnej ceste od obce Klin nad Bodrogom (1,8 km od Obecného úradu a zrúcaniny kostola, dá sa tam dostať autom) asi 50 m od pláže na Bodrogu.
o v obci pri miestnom úrade (ďalej od Bodrogu) sa nachádza veľmi zaujímavá zrúcanina kostola.


• cca 53 km - dedina Borša, pravý breh rieky
o posledná dedina na pravom brehu rieky pred hranicou; Bodrog preteká celý čas lesom, brehy na oboch stranách sú dosť strmé a málokde prístupné z vody.
o veľmi blízko Bodrogu je Rákociho kaštieľ - rodný dom Františka II. Rákociho; na mieste dnešného objektu kedysi existoval vodný hrad postavený Belom IV, ktorý neskôr prestavali na renesančný zámok; v súčasnosti sa rekonštruuje.
o pri obci je "Lesík pri Borši", územie európskeho významu s druhým stupňom ochrany,


• 51,2 km vteká riečka Roňava (Ronyva), pravý breh


• 51,2 km začiatok Bodrogu ako hraničnej rieky
o Bodrog vyteká zo Slovenska, štátna hranica sa môže prekročiť bez špeciálneho povolenia, slovenský breh je ľavý, maďarský breh je pravý


• 49,68 km koniec Bodrogu ako hraničnej rieky
o Bodrog vteká do Maďarska, štátna hranica sa môže prekročiť bez špeciálneho povolenia.
 


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať


English version
Magyar verzió

2157065

Úvodná stránka