Prechod na navigáciu Hlavné menu
Bodrog - Tisa

Latorica


Latorica

 


 

Latorica preteká prevažne lužnými lesmi, miestami prerušovanými pasienkami, lúkami. Brehové porasty Latorice aj Bodrogu sú takmer súvislé, dobre zachované – mäkký aj tvrdý lužný porast (topoľ biely a čierny, vŕby, len miestami vysadené sivé hybridy sivých topoľov, v lužných lesoch aj výskyt dubov, jaseňov, brestov, jelší). Najkrajšie, najprirodzenejšie sú brehy Latorice medzi sútokom s Laborcom a Ondavou, kde je breh pôvodný, divoký, neupravený a nespevnený, preto vytvára množstvo prírodných zákutí, ako usadenín, ostrovčekov, výbežkov a zachoval si z veľkej časti aj svoj pôvodný, meandrujúci charakter. Nové koryto Latorice je značne narovnané a jeho pôvodný, meandrujúci charakter sa zachoval dnes len málokde. Aj napriek tejto skutočnosti však pôsobí Latorica kvôli svojmu ešte stále silne prírodnému stavu brehov k našim najprirodzenejším a najpôsobivejším nížinným riekam. Desiatky riečnych ramien najmä v alúviu Latorice, v menšej miere aj pri Bordrogu – väčšina z nich sa nachádza v medzihrádzovom priestore širokom miestami aj 1 km, časť ramien je za hrádzami -dodávajú krajine neopakovateľný ráz. Väčšina ramien je dnes oddelená od riek, pri nižších vodných stavoch komunikuje priamo s riekou iba niekoľko z nich, napr. rameno Latorice pri čerpacej stanici v Čičarovciach, dlhé ľavostranné rameno Latorice v oblasti NPR Zatínsky luh. Krajina má charakter roviny, súvislé lesné komplexy sa nachádzajú po jej oboch brehoch od Boťan až po sútok Latorice s Ondavou a ďalej popri Bodrogu až po obec Zemplín. Po brehoch riek, aj ramien sa nachádza celý rad stanovíšť rybárov, je to najprirodzenejší spôsob využívania krajiny v Medzibodroží.
Splavovanie je možné len bezmotorovými člnmi - najvhodnejšie sú gumené kanoe. Prúd rieky je pokojný a teda vhodný aj pre menej skúsených vodákov.
Pretože pri Latorici nie je žiadne funkčné táborisko a nie je tu ani zdroj pitnej vody, je potrebné, aby sa splavovacie akcie plánovali zatiaľ len ako jednodenné, bez možnosti prespania pri rieke.
Skutočnou perlou sú mŕtve ramená, niektoré vyvolávajú predstavu ozajstného dažďového pralesa. Tieto časti sú však vhodné skôr na pozorovanie živočíchov, lebo na plavbu a plávanie sú príliš zarastené a okrem toho niektoré spadajú pod najvyšší stupeň ochrany prírody (napr. Zatínsky luh).

 

 

 

Možnosť prístupu k rieke Latorica od ľavého brehu (od Medzibodrožia﴿:
1. z obce Čierna – východne od obce, križovatka cesty 1/79, spevnená komunikácia odbočuje smerom na sever a pri zdrojoch pitnej vody dosahuje korunu hrádze
2. z obce Boťany- od r.k. kostola smerom k úpravni vody vedie spevnená poľná cesta, ktorá zhruba po dvoch km cesty lesom sa dosiahne hrádza, je tu možnoisť odbočiť vpravo smerom na visuté mosty, ktorými možno prejsť na pravobežnú hrádzu. Odbočením doľava po hrádzi sa dostaneme na cestu 2/555 k Latorickému mostu.
3. z obce Leles- pri hlavnom ťahu smerom na Veľké Kapušany, cestou 2/555. Pri rieke sa nachádza reštaurácia Oáza.
4. z obce Poľany – na východnej strane obce pred hrádzou sa nachádza poľná cesta vedľa gréckokatolíckeho cintorína, ktorá vedie na sever k bývalej horárni Vilhány, kde dosahuje ľavobrežnú hrádzu Latorice
5. z obce Boľ- na pravo na hlavnom ťahu smerom na obec Zatín sa nachádza odbočka smerom ku rieke Latorica. Cesta je asfaltovaná, smeruje ku čerpacej stanici. Poľná cesta vedie po hrádzi, z ktorej vedú poľné cesty priamo k rieke.
6. z obce Zatín- na východnej strane obce sa nachádza poľná cesta 2 km východne od obce, ktorá nadväzuje na komunkáciu a pri ostrej zákrute dovedie k ľavobrežnej hrádze Latorice
7. z obce Rad- v severovýchodnej časti obce sieť poľných ciest smerujúcich na sever dovedie ku ľavobrežnej hrádzi, za ním je prírodné plážové kúpalisko
Všetky cesty k rieke Latorica vedú cez hrádzu.

 


 


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať


English version
Magyar verzió

2199476

Úvodná stránka