Prechod na navigáciu Hlavné menu
Bodrog - Tisa

IV. Veľká cezhraničná trasa

Koncepcia vytýčenia trasy vychádza zo skutočnosti, že pozdĺž oboch strán hraníc vedú cestné komunikácie, ktoré už v súčasnosti umožňujú absolvovanie okružných cyklistických trás s možnosťou prepojení/skratiek cez jestvujúci alebo tzv. malé Schengenské priechody. Základom je nasledovná trasa:
Klín nad Bodrogom - Streda nad Bodrogom - Malý Kamenec - Veľký Kamenec – Strážne - Veľký Horeš - (cesta III. triedy) Malý Horeš (asfaltovaná účelová komunikácia) – Pribeník – Dobrá (prašná poľná cesta) – Biel - Veľké Trakany (po korune pravobrežnej hrádze starej Tisy) - štátna hranica SR/HU – Zemplénagárd (prašná poľná cesta) – Dámoc – Lácacséke – Semjén – Kisrozvágy – Nagyrozvágy – Pácin – Karcsa – Karos – Alsóberecki – Felsőberecki – štátna hranica HU/SK- obec Klín nad Bodrogom (po korune ľavobrežnej hrádze rieky Bodrog )
 
Možnosti skratiek/ prepojení:
  • Streda nad Bodrogom – Karos po novej asfaltovej komunikácii tč. ešte neotvorená, prístupná po prijatí schengenského hraničného režimu medzi SK a HU.
  • Veľký Kamenec – Pácin po ceste III. triedy cez hraničný priechod, ktorý je v lete otvorený od 8.00 do 20.00 a v zime od 8.00 do 16.00.
  • Pribeník – Lácacséke po bezprašnej ceste od 7 do 19 hod. denne
  • Dobra – Dámoc po poľnej ceste od 7 do 19 hod. denne

IV. trasa: Veľká okružná cezhraničná trasa

1. Klín nad Bodrogom- ruiny gotického kostola
Ruiny sa nachádzajú v medzihrádzovom priestore na ľavom brehu rieky Bodrog a z toho dôvodu sú v súčasnosti viackrát zaplavované, spolu so susedným obecným úradom a rímsko-katolíckou farou. Pôvod kostola siaha do 14. storočia, viackrát menil majiteľov a od konca 19. storočia opätovne chátra.

2. Streda nad Bodrogom r.k. románsky kostol
Rímsko-katolícky kostol leží južne od kaštieľa rodiny Vécsey, na okraji obce, na rozsiahlej pieskovej dune. Pôvodne bol románsky, o čom svedčí zachovalý južný portál. Súčasný kostol vznikol niekoľkými prestavbami z ktorých najvýznamnejší bol v polovici 18. storočia. Pod oltárom sa nachádza krypta rodiny Bocskay s nadpisom z druhej polovice 17. storočia.

3. Malý Kamenec – Obecný dom tradícií
Obecný dom tradícií v Malom Kamenci je pekným príkladom tvorivého využívania miestnych možností. Je zariadená v prenajatom sedliackom dome. Základom expozície sú hodnoverne zariadené izby, nástroje každodenného života, výšivky a iné dobové predmety. Na požiadanie ponúkajú menšie pohostenie.

4. Strážne – Opátske piesky
Komplex pieskových dún a močaristých medzidunových zníženín sa nachádza severne od obce Strážne. Územie je hodnotné jednak z morfologického hľadiska, ako aj nálezisko pieskomilnej a slanomilnej flóry a živočíchov. Je územím NATURA 2000.

5. Veľký Horeš – zemianske domy
Obec Veľký Horeš patril medzi tie, kde obyvateľmi boli väčšinou malí zemania. Z právneho hľadiska boli odlíšení od poddaných najmä vonkajšími znakmi, ktoré sa prejavili nielen honosnejšími stavbami, ale najmä formovaním portálov, ktoré mali jasne poukázať na to, že tu býva privilegovaná rodina.

6. Malý Horeš – sedliacke porty
Najstaršie pôvodne poddanské a neskôr sedliacke porty v Medzibodroží sa zachovali najmä v obci Malý Horeš. Charakterizuje ich najmä to, že z ekonomických dôvodov na jednom dvore žilo niekoľko rodín, teda domčeky sú pospájané rad za radom. Zaujímavý je aj stavebný materiál domov a plotov – po väčšinou je to lomový andezit.

7. Pribeník – hraničný priechod
Južne od obce Pribeník cez odvodňovací kanál sa klenie malý most. Je to miesto už uznaného pešieho a cyklistického prechodu do Maďarska, konkrétne obce Lácacséke. Priechod je jednou z možností skrátenia okružnej cezhraničnej cykloturistickej trasy. Umožňuje tiež sa dostať k cestnému mostu cez rieka Tisa pri meste Cigánd.

8. Veľké Trakany – prechod na hrádzi
Jedným z jestvujúcich peších a cyklistických hraničných priechodov je pravobrežná hrádza Starej Tisy južne od obce Veľké Trakany. Priechodom sa dostaneme do maďarskej obce Zemplénagárd, odtiaľ je možnosť pokračovať k prievozu na rieke Tisa smerom k obci Tuzsér na pravom brehu rieky.

9. Veľký Kamenec – Pácin
Cestný hraničný priechod medzi týmito obcami je tiež možnou skratkou veľkej okružnej trasy. Ponúka možnosť dostať sa do obce Pácin a následne pokračovať na západ smerom k mestám Sátoraljaújhely alebo Sárospatak, alebo na juhovýchod, smerom k mostu cez rieku Tisa pri meste Cigánd.

10. Karos – Streda nad Bodrogom
Nový cestný hraničný priechod po zavedení schnegenského režimu medzi Slovenskom a Maďarskom umožní od Stredy nad Bodrogom dosiahnuť maďarskú obec Karos, odkiaľ so možnosti pokračovania smerom na západ a východ, v Dolnom Medzibodroží.


 
IV. trasa: Veľká okružná cezhraničná trasa ( súbor na stiahnutie ) - jednotlivé trasy sú vyznačené inou farbou
 trasa-4.jpg (508.8 kB) trasa-4.jpg (508.8 kB)

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať


English version
Magyar verzió

2199276

Úvodná stránka