Prechod na navigáciu Hlavné menu
Bodrog - Tisa

II. Kultúrno-historická trasa

      Streda nad Bodrogom, železničná stanica – východisko. Somotor – východ/severovýchod, obce Svätá Mária, Rad Hrušov po frekventovanej komunikácii I/79 (alternatíva po ľavobrežnej hrádzi Bodrogu až po Svätú Máriu) Svinice, Zatín, Boľ ( v Zatíne možnosť odbočky po korune hrádze Tice smerom na juh do obce Vojka a následne III. triednou komunikáciou do obce Svätuše) Soľnička, Poľany, Leles, Leles- Kapoňa, Bačka doteraz cesta III. triedy. Trasa pokračuje spevnenou poľnou cestou do obce Čierna, kde odbočuje smerom na juh, pokračuje cez peší a cyklistický nadjazd nad železničnou traťou a následne smerom na juhozápad do mesta Čierna nad Tisou. Tu je možnosť pokračovať smerom na obec Biel, alebo zvoliť malý okruh Čierna nad Tisou – Malé Trakany (možnosť návštevy pláže pri rieke Tisza) Veľké Trakany (možnosť prechodu do MR) Veľké Trakany – Kolónia – Biel, cestný nadjazd pred obcou Dobrá a po ceste III. triedy smerom na severozápad do Kráľovského Chlmca. Odtiaľ hlavná trasa pokračuje po ceste III. triedy do obce Malý Horeš, Veľký Horeš (možnosť odbočenia smerom na sever do obce Svätuše). Trasa pokračuje cez Veľký Horeš, Strážne, Veľký Kamenec (možnosť prechodu cez štátnu hranicu smerom na obec Pácin), Malý Kamenec, Streda nad Bodrogom. Koniec okružnej trasy.

II. trasa: Veľká okružná kultúrno-historická trasa

1. Streda nad Bodrogom – kaštieľ
Pôvodne tu stál hradný kaštieľ rodiny Bocskay. Od 18. storočia bol postupne prebudovaný na účely kaštieľa rodiny Vécsey. Impozantná stavba stojí na menšej vyvýšenine v pomerne zachovalom parku. V súčasnosti slúži pre potreby obecného úradu a kultúrne účely. Z veže kaplnky je pekný výhľad na Tarbucku a okolie. V blízkosti je cestný priechod do maďarskej obce Karos.

2. Svinice – Tice
Priamo v obci sa nachádza zachovalý úsek bývalého koryta rieky Tisa a komplexu Tice. Niektoré časti – Dlhé a Krátke Tice – sú prírodnou rezerváciou a celý komplex je súčasťou CHKO Latorica. Okrem vodného a močiarneho rastlinstva je uvedený úsek osobitne významný ako masové hniezdisko rôznych druhov vzácnych vodných vtákov (napr. beluša, chavkoš, volavky a pod.). Hniezda sa dajú pozorovať priamo z obce, bez vyrušovania vtákov.

3. Vojka – kaštieľ
V strede obce sa nachádza menší kaštieľ, ktorý pôvodne postavil v 18. storočí rodina Ghillányi. Súčasnú podobu nadobudol počiatkom 19. storočia, kedy majiteľom sa stal Anton Szirmay, zakladateľ archívu Zemplínskej stolice a prvý dejepisec, etnograf a polyhistor regiónu. Je pochovaný v susedstve kaštieľa, v rímsko-katolíckom kostole. Kaštieľ v súčasnosti slúži pre potreby obecného úradu. Obec obklopuje komplex mŕtvych ramien Tice.

4. Leles – kláštor premonštrátov
Mohutná dvojposchodová budova kláštora je dominantnou nielen obce, ale aj tejto časti Medzibodrožia. Pôvod stavby siaha do 13. storočia, súčasnú podobu nadobudla v polovici 18. storočia. Najcennejšou časťou je barokovo prestavaná gotická kaplnka s fragmentmi fresiek zo 14. storočia. Priľahlý svetský rímsko-katolícky kostol má gotickú vežu zo 14. storočia a barokový oltár z 18. storočia. Kláštor je v súčasnosti prinavráteným majetkom rádu premonštrátov v Jasove.

5. Bačka –rímsko-katolícky kostol
Obec sa nachádza vo východnej časti Medzibodrožia a je obkolesená zvyškami mŕtvych ramien Tice, z bohatou flórou a faunou. Rímsko-katolícky kostol stojí na gotických základoch zo 14. storočia a má pomerne bohatú originálnu obrazovú výzdobu. Zaujímavý je erb rodiny Báthory (pochádzajúci z pravekého rodu Guth-Keled) na oltári.

6. Boťany – rímsko-katolícky kostol
Obec sa nachádza v blízkosti Latorice a v jeho chotári je najväčší zachovalý komplex lužného lesa v Medzibodroží. Je tu možnosť pešieho a cyklistického prechodu do susedného Použia. Impozantný rímsko-katolícky kostol bol postavený na základoch pôvodne evanjelického chrámu z druhej polovice 17. storočia. Stavba je novogotická, vyhotovená majstrami z Tirolska, v roku 1907. Má veľmi pekný a originálny interiér.

7. Veľké Trakany – soľný dom
Obec Veľké Trakany leží na brehu pôvodného koryta rieky Tisa – v súčasnosti odpojené rameno. Okolie je krajinársky malebné a uchováva množstvo prírodných hodnôt. Baroková budova bývalého soľného úradu sa vyvyšuje nad mŕtvou Tisou, kde bol pôvodne prístav pre lode a plte, zvážajúce soľ z Východných Karpát. V obnovenej budove je okrem zariadenia pôvodného úradu aj expozícia pastierskeho umenia, tradícií ťažby soli, etnografie a miestopisu obce a okolia. Po hrádzi možnosť pešieho alebo cyklistického prechodu do Maďarska.

8. Bieľ – kaštieľ
Obec Biel leží v tesnej blízkosti mesta Čierna nad Tisou. Pôvodne bola obkolesená mŕtvymi ramenami Karče, o čom svedčí aj kotva v obecnom erbe. Kaštieľ rodiny Sennyey – ktorý leží na miernej vyvýšenine – pochádza z konca 18. a v 19. storočí bol viackrát prestavaný. V súčasnosti je schátralom stave. Za kaštieľom za nachádza rozsiahly park z množstvom zaujímavých a vzácnych drevín.

9. Kráľovský Chlmec – ruiny Čonkavár
Mesto je strediskom Medzibodrožia a más svojský, starobylý ráz. Nad ním sa vypínajú ruiny hradného kaštieľa P. Perényiho, z prvej polovice 16. storočia. Pod ňou je rozsiahla pivnica, t.č. slúžiaca pre pohostinské účely. Od ruín je pekný a rozsiahly výhľad smerom na východ. Pod hradom sa nachádza budova Základnej umeleckej školy – pôvodne kaštieľ rodiny Nyári a Loránttfy so zachovalým rodinným erbom na vchodom. Rímsko-katolícky kostol v blízkosti bol pôvodne gotický a pochádza zo začiatku 14. storočia.

10. Pribeník – kaštieľ
Obec leží na pohraničí s Maďarskom, kde je možnosť pešieho alebo cyklistického prechodu. Komplex klasicistického kaštieľa sa nachádza v juhovýchodnej časti obce. Jeho pôvod siaha do konca 18. storočia a súčasnú podobu nadobudol po prestavbe koncom 19. storočia. Patril rodine Mailáth. Okrem pekne rekonštruovanej hlavnej budovy, kde sa v dvoch miestnostiach zachovalo pôvodné drevené obloženie – pozornosť si zasluhuje ak rímsko-katolícka kaplnka s basreliéfmi a samostatne stojaca vodárenská veža. Pri kaštieli je upravený anglický park s cennými drevinami. V súčasnosti slúži potrebám stredného odborného učilištia.

11. Malý Horeš – pivnice
Obec leží v juhozápadnej časti Chlmeckých pahorkov. Je známa vinohradníckymi tradíciami a najmä originálnym komplexom vínnych pivníc, ktoré sú väčšinou vytesané do mäkkej a tvárlivej vulkanickej tufy. V jednom vonkajšom vchode sa skrýva niekoľko pivníc, ktoré majú stabilnú klímu v celom roku, čo je vhodné pre uschovávanie vína. V okolí pivníc v agátovom háji je vybudovaných viacero prístreškov a ohnísk, ktoré sú síce v súkromnom majetku, ale dajú sa prepožičať.

12. Svätuše – románsky kostol
Svätuše ležia pod strmým západným úpätím Chlmeckej pahorkatiny. Malebný reformovaný kostol leží priamo nad obcou, v úbočí kopca Lingó. Pôvodne bol románsky, zo začiatku 13. storočia. Z tejto doby sa zachoval portál a veža. Ostatné časti sú goticky prestavané a pochádzajú zo stredu 15. storočia. Súčasnú podobu nadobudol po prestavbe v r. 1794, kedy sa vyhotovil cenný maľovaný drevený interiér. V roku 1907 bola ku kostolu vybudovaná severná apsida.

13. Veľký Kamenec – ruiny hrad
Obec leží na východnom úpätí komplexu Tarbucky. Na strmom hradnom vŕšku sa vypínanú ruiny hradu, ktorého pôvod siaha do konca 13. storočia. Poväčšine patril rodine Soós a Szerdahelyi. V 15. storočí hrad dobyli Jiskrovci a bol tiež obliehaný aj 16. storočí. Pôvodnú obrannú funkciu stratil v druhej polovici 17. storočia a odvtedy pustne. Z hradného kopca je pekný a rozsiahly panoramatický výhľad. V blízkosti je cestný hraničný priechod do Maďarska.


 
II. trasa: Veľká okružná kultúrno-historická trasa ( súbor na stiahnutie ) - trasa je vyznačená oranžovou farbou
 trasa-2.jpg (467.4 kB) trasa-2.jpg (467.4 kB)

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať


English version
Magyar verzió

2199339

Úvodná stránka